Filmlinjen – Dokumentar

Formål med aktiviteten
Eleverne skal selv udvikle idé, planlægge og gennemføre optagelserne og stå for klipningen af deres helt egen dokumentarfilm.

Trin for trin​
a) Læreren læser som forberedelse lærervejledningen til temaet på Filmlinjen og laver en undervisningsplan for aktiviteten. Man kan med fordel tage udgangspunkt i forslaget til undervisningsplan.

b) Læreren ser guiden til hvordan man opretter produktioner på Filmlinjen, og opretter det antal produktioner  der svarer til antallet af dokumentarhold. Hvert hold består af 2-3 elever.

c) Eleverne får link til deres holds filmlinje af læreren og gennemgår milepælene på deres filmlinje. Herefter går eleverne i gang med at løse opgaverne under hver milepæl. Filmlinjen er selvinstruerende, så lærerens rolle under produktionsprocessen er at støtte eleverne og hjælpe dem med at holde tidsplanen.