Filmlinjen – Dokumentar

Formål med aktiviteten
Eleverne skal selv udvikle idé, planlægge og gennemføre optagelserne og stå for klipningen af deres helt egen dokumentarfilm. Man kan enten vælge at lade eleverne frit vælge et emne, der interesserer dem, men hvis man vil gøre opgaven mere snæver, kan man i stedet vælge Filmlinje-temaet Historier fra din by, hvor eleverne skal ud og undersøge et historisk eller aktuelt aspekt om deres lokalsamfund.

 Trin for trin​

a) Læreren læser som forberedelse lærervejledningen til temaet på Filmlinjen og laver en undervisningsplan for aktiviteten. Man kan med fordel tage udgangspunkt i forslaget til undervisningsplan.

b) Læreren opretter sig som producent på Filmlinjen, hvis det ikke tidligere er gjort.

c) Læreren opretter det antal filmhold, der skal være på Filmlinjen. Det gøres ved at vælge ‘opret ny produktion’ og derefter ‘opret’ under ‘Dokumentarfilm’. Hvert hold består af 2-3 elever.

d) Eleverne får login til Filmlinjen af læreren og gennemgår milepælene på deres filmlinje. Herefter går eleverne i gang med at løse opgaverne under hver milepæl. Filmlinjen er selvinstruerende, så lærerens rolle under produktionsprocessen er at støtte eleverne og hjælpe dem med at holde tidsplanen.