Evaluering

Slut af med en evaluering
Når dokumentarfilmene fra forrige aktivitet er færdige, skal de vises og evalueres.

 

F.eks kan man lade eleverne svare på følgende spørgsmål efter visningen af hver film:​

  • Forstår man, hvad det handler om?

  • Hvordan er billedsiden?

  • Hvordan  er lydsiden?

  • Hvordan er klipningen?

  • Er det spændende? Hvordan kunne man gøre det mere spændende?

  • Holdet svarer selv på: Hvordan forløb planlægningen og optagelserne? Hvilke udfordringer var der, og hvad gik godt?

Vælger man at arbejde med alle tre valgfagsforløb, kan man evt. vælge at holde en stor premiere til sidst, hvor alle film fra de tre forløb vises samlet for et publikum.