Evaluering

Slut af med en evaluering
Når reklamefilmene fra forrige aktivitet er færdige skal de vises og evalueres.
F.eks kan man lade eleverne eleverne svare på følgende spørgsmål efter visningen af hver film:​
  • Forstår man hvad produktet der reklameres for er?

  • Hvad er produktets særlige kvalitet?

  • Hvad er målgruppen?
  • Hvordan er billedsiden?

  • Hvordan  er lydsiden?

  • Hvordan er klipningen?

  • Holdet svarer selv på: Hvordan forløb planlægningen og optagelserne? Hvilke udfordringer var der, og hvad gik godt?

Vælger man at arbejde med alle tre valgfagsforløb kan man evt. vælge at holde en stor premiere til sidst, hvor alle film fra de tre forløb vises samlet for et publikum.