Filmlinjen – kortfilm

Formål med aktiviteten
Eleverne skal selv udvikle en idé, skrive manuskript, planlægge og gennemføre optagelserne og stå for klipningen af deres helt egen kortfilm. Man kan enten lade eleverne vælge idé helt frit, eller også kan læreren vælge at sætte et tema op, som inspirerer eleverne. Det kunne f.eks være kærlighed, forskellighed, had, identitet el. lign.

Trin for trin

a) Læreren læser som forberedelse lærervejledningen til kortfilms-temaet på filmlinjen og laver en undervisningsplan for aktiviteten. Man kan med fordel tage udgangspunkt i forslaget til undervisningsplan, men vær opmærksom på at hvert trin i planen skal forkortes med ca. 1 time, for at forløbet kan holdes på de 14 lektioner.

b) Læreren ser guiden til hvordan man opretter produktioner på Filmlinjen, og opretter det antal produktioner  der svarer til antallet af filmhold. Der skal være 5-8 elever på hvert filmhold.

Bemærk: Når læreren opretter filmholdene bør elevernes roller overvejes grundigt. Hvem vil f.eks ikke have noget imod at stå foran kameraet, og hvem vil have det bedst med at bestemme?

c) Eleverne får link til deres holds filmlinje af læreren og gennemgår milepælene på deres filmlinje. Herefter går eleverne i gang med at løse opgaverne under hver milepæl. Filmlinjen er selvinstruerende, så lærerens rolle under produktionsprocessen er at støtte eleverne og hjælpe dem med at holde tidsplanen.