Filmlinjen – producer en gyserfilm

Formål med aktiviteten
Eleverne skal ud fra deres gyserhistorier fra forrige aktivitet selv planlægge, gennemføre optagelserne og stå for klipningen af deres helt egen gyserfilm. Dermed kommer eleverne igennem hele produktionsprocessen og lærer at:

 • udvikle idéer til en kortfilm (gyser) og vurdere, hvilke der er realisérbare
 • skrive et filmmanuskript
 • kende de forskellige billedudsnit og -perspektiver
 • planlægge billedsiden til en film
 • finde en location og bearbejde den scenografisk, så den passer stemningsmæssigt til filmen
 • finde kostumer, der passer stemningsmæssigt til filmen
 • skabe og fremføre fiktive karakterer
 • fremstille råoptagelser til en film
 • redigere en film
 • vælge musik og lydeffekter, der passer stemningsmæssigt til filmen

Trin for trin​
a) Læreren læser som forberedelse lærervejledningen til temaet på Filmlinjen og laver en undervisningsplan for aktiviteten. Man kan med fordel tage udgangspunkt i forslaget til undervisningsplan.

b) Læreren ser guiden til hvordan man opretter produktioner på Filmlinjen, og opretter det antal produktioner  der svarer til antallet af filmhold. Hvert hold består af 5-6 elever.

c) Eleverne får link til deres holds filmlinje af læreren og gennemgår milepælene på deres filmlinje. Herefter går eleverne i gang med at løse opgaverne under hver milepæl. Filmlinjen er selvinstruerende, så lærerens rolle er at facilitere samarbejdsprocessen på holdene og sikre, at arbejdet skrider frem efter planen. Filmlinjen.dk lægger op til, at filmholdene er fagligt selvstyrende. Men de væsentligste opgaver på elevernes arbejdslinjer er forsynet med et SKAL GODKENDES-stempel, hvor det er meningen, at eleverne skal diskutere deres valg med producenten/læreren.

Der er tale om disse opgaver:

 • Valg af idé (fællesopgave)
 •  Synopsis (fællesopgave)
 •  Udfyld filmboard (fællesopgave)
 •  Finde location (scenograf)
 •  Skudliste (fotograf)
 •  Grovklipning (klipper)