Filmlinjen – reklame

Formål med aktiviteten
I denne aktivitet på Filmlinjen skal eleverne producere en reklamefilm for et produkt eller en sag. Undervejs forholder de sig analytisk og vurderende i forhold til andre reklamer, og de lærer at bruge de filmiske virkemidler i deres egen reklame. Eleverne bliver også fortrolige med det tekniske udstyr, der er til rådighed.


Trin for trin
a) Læreren læser som forberedelse lærervejledningen til temaet på Filmlinjen og laver en undervisningsplan for aktiviteten. Man kan med fordel tage udgangspunkt i forslaget til undervisningsplan.

b) Læreren opretter sig som producent på Filmlinjen, hvis det ikke tidligere er gjort.

c) Læreren opretter det antal filmhold, der skal være på Filmlinjen. Det gøres ved at vælge ‘opret ny produktion’ og derefter ‘opret’ under ‘Reklame’. Hvert hold består af 5-8 elever.

d) Eleverne får login til Filmlinjen af læreren og gennemgår milepælene på deres filmlinje. Herefter går eleverne i gang med at løse opgaverne under hver milepæl. Filmlinjen er selvinstruerende, så lærerens rolle under produktionsprocessen er at støtte eleverne og hjælpe dem med at holde tidsplanen.