Småp – Film på plakaten

Formål med aktiviteten
Eleverne skal lave en plakat til den kortfilm, de har produceret i aktivitet 4. Ved at ”koge” filmens handling og stil ned til et grafisk udtryk, får eleverne en fornemmelse for, hvad det er, der er kernen i deres historie. Eleverne arbejder også med billedudtryk og styrker dermed deres sans for æstetik.

Trin for trin
a) Forberedelse
Læreren læser lærervejledningen til aktiviteten.

b) Eleverne producerer
Aktiviteten er selvinstruerende så når læreren distribuerer linket til aktiviteten videre til eleverne, er det meningen at eleverne selv kommer igennem aktiviteten. Det er dog vigtigt at påpege over for eleverne, at de ikke skal se kortfilmseksemplet i trin 1 i Småp’en, men vælge deres egen film.

c) Evaluering
Læreren styrer efterfølgende en evaluering af plakaterne, hvor følgende spørgsmål kan indgå:

  • Kan I lide plakaten, og hvorfor?
  • Forstår man hvad filmen handler om, og hvilken genre det er?