SmåP: Taskens hemmelighed

Formål med aktiviteten
Det kan ofte være svært for nogle elever at få idéer til film på kommando. Med denne aktivitet inspireres og provokeres de til, inden for et kort tidsrum, at komme frem til nogle idéer. Denne aktivitet har til formål at afmystificere idéudvikingen og anspore kreativiteten, så de vil udvikle bedre idéer i næste aktivitet.

Trin for trin

a)  Forberedelse
Læreren læser lærervejledningen til aktiviteten.

b) Eleverne producerer
Aktiviteten er selvinstruerende så når læreren distribuerer linket til aktiviteten videre til eleverne, er det meningen at eleverne selv kommer igennem aktiviteten.

c) Evaluering
Læreren styrer efterfølgende en evaluering af indslagene, hvor følgende spørgsmål kan indgå?:

  • Fungerer historierne med hensyn til ideer og struktur?
  • Hvad er det interessante ved historierne?