Småp – TV-Avis

Formål med aktiviteten
I aktiviteten får eleverne mulighed for at arbejde med fakta og samtidig trænes de i at lave et interview med tilhørende illustrerende dækbilleder, så de er bedre forberedte, når de skal lave deres egen dokumentar senere i forløbet. Eleverne skal egenhændigt planlægge et nyhedsindslag, og kommer gennem hele produktionsprocessen med forproduktion, optagelse og klipning af deres indslag.

Trin for trin
a) Forberedelse

Læreren læser lærervejledningen til aktiviteten.

b) Eleverne producerer
Aktiviteten er selvinstruerende, så når læreren distribuerer linket til aktiviteten videre til eleverne, er det meningen, at eleverne selv kommer igennem aktiviteten. Du finder aktiviteten her.​

c) Evaluering
Læreren styrer efterfølgende en evaluering af indslagene, hvor følgende spørgsmål kan indgå:

  • Hvad handler indslaget om, og forstår man det som publikum?
  • Virker interwiewene troværdige?
  • Hvordan virker brugen af dækbilleder?
  • Holdet svarer selv på: Hvordan forløb planlægningen og optagelserne? Hvilke udfordringer var der, og hvad gik godt?