Steder der fortæller

Formål med aktiviteten
Ved tage udgangspunkt i elevernes egen nysgerrighed ifht nogle konkrete steder bliver de præsenteret for en anden indgangsvinkel til idéudviklingen, hvor man bruger virkeligheden til inspiration til en fiktiv historie. Det der ikke umiddelbart virker spændende, kan blive spændende, hvis man dykker ned i det. Eleverne finder interessante steder i deres nærområde, og skaber historier og karakterer ud fra disse locations.

Trin for trin
a) Læreren giver eleverne følgende opgave:

Hver elev skal gå ud og finde en interessant location, som de mener kan bruges til at fortælle en interessant historie. De skal tage 5 billeder af den, og de skal sørge for at den rette stemning kommer frem i billederne. Der må ikke være nogen personer på billederne.

De tre billeder skal vise:
1) Hvor vi er (total)
2) Noget der understreger det forventelige på location (detalje)
3) Noget der understreger det uventede på location (detalje).

De to sidste billeder kan f.eks. være en rekvisit.

Herefter forbereder eleverne en præsentation på max 2 minutter til deres location, hvor de fortæller om: Hvorfor finder eleven netop den location interessant, hvilke to personer kan man knytte til location og hvilke 5 tillægsord vil eleven knytte til stedet?

b) Eleverne går ud og tager billederne, og de skal enten uploade billederne til en facebookgruppe eller sende dem i en besked til læreren, som samler alle billeder så alle elever kan se dem. (max 30 minutter)

c) Eleverne kigger på hinandens billeder, og prøver at danne sig deres egne indtryk af stederne på billederne (max 5 min)

d) I grupper på 4-5 præsenterer eleverne på skift deres billede-serie sammen med de karakterer og tillægsord, der knytter sig til stedet.

Eleverne vælger i gruppen en location, som de vil arbejde videre med. (max 20 min)

e) I de samme grupper som før skal eleverne nu skabe en lille scene (et møde). De skal diskutere hvilke karakterer der befinder sig på location (det behøver ikke være de samme karakterer som i den oprindelige præsentation), tilføje konflikt (hvem er hovedkarakter og hvilket problem har vedkommende), sætte en ramme (hvad er grunden til mødet?) og hvilken hemmelighed er der i forbindelse med location? (Handout – aktivitet 3) (max 30 min)

f) De 4 grupper præsenterer hver især deres billedserie for resten af holdet, med fokus på hvordan den valgte location har indflydelse på mødet mellem de to karakterer, forholdet mellem dem og deres konflikt. (max 30 min)